DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHA KHOA SÀI GON BS QUANG

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT

   KHOA SÀI GÒN BS QUANG TPHCM

TT TT43 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT
1 2 3
I.HÔ HẤP A B C D
1 53 Đặt Canuyn mũi hầu, miệng hầu x x x x
2 65 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x x x x
3 66 Đặt ống nội khí quản x x x
II.RĂNG HÀM MẶT
A.RĂNG
4. 35 Phẫu thuật nạo túi lợi x x
5. 39 Điều trị áp xe quanh răng cấp x x
6. 40 Điều trị áp xe quanh răng mạn x x
7. 41 Điều trị viêm quanh răng x x x
8. 42 Chích áp xe lợi x x x x
9. 43 Lấy cao răng x x x x
10. 44 Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. x x
11. 52 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay x x
12. 54 Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy x x
13. 57 Chụp tủy bằng Hydroxit canxi x x x
14. 58 Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn x x
15. 67 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (GIC) kết hợp Composite x x
16. 68 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite x x x
17. 70 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement x x x x
18. 71 Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement x x x
19. 72 Phục hồi cổ răng bằng Composite x x x
20. 73 Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà x x x
21. 78 Veneer Composite trực tiếp x x
22. 79 Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma x x
23. 82 Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc x x x
24. 104 Chụp nhựa x x x
25. 105 Chụp kim loại x x x
26. 106 Chụp hợp kim thường cẩn nhựa x x x
27. 107 Chụp hợp kim thường cẩn sứ x x x
28. 108 Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ x x x
29. 109 Chụp sứ toàn phần x x x
30. 111 Chụp sứ Cercon x x
31. 112 Cầu nhựa x x x
32. 113 Cầu hợp kim thường x x x
33. 114 Cầu kim loại cẩn nhựa x x x
34. 115 Cầu kim loại cẩn sứ x x x
35. 116 Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ x x x
36. 117 Cầu kim loại quý cẩn sứ x x x
37. 118 Cầu sứ toàn phần x x x
38. 119 Cầu sứ Cercon x x
39. 120 Chốt cùi đúc kim loại x x
40. 121 Cùi đúc Titanium x x
41. 129 Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường x x x x
42. 130 Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường x x x x
43. 131 Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo x x x
44. 132 Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo x x x
45. 137 Tháo cầu răng giả x x x
46. 138 Tháo chụp răng giả x x x
47. 139 Sửa hàm giả gãy x x x
48. 140 Thêm răng cho hàm giả tháo lắp x x x
49. 141 Thêm móc cho hàm giả tháo lắp x x x
50. 142 Đệm hàm nhựa thường x x x
51. 196 Mài chỉnh khớp cắn x
52. 203 Nhổ răng vĩnh viễn x x x
53. 204 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay x x x
54. 205 Nhổ chân răng vĩnh viễn x x x
55. 213 Cắt lợi xơ cho răng mọc x x x
56. 214 Cắt lợi trùm răng khôn hàng dưới x x x
57. 220 Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng x x
58. 221 Điều trị viêm quanh thân răng cấp x x x
59. 222 Trám bít hố rãnh với Glasslonomer Cement quang trùng hợp x x x
60. 224 Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp x x x
61. 225 Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant x x x
62. 226 Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement x x x x
63. 227 Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement x x x x
64. 230 Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục x x x
65. 231 Lấy tủy buồng răng sữa x x x
66. 232 Điều trị tủy răng sữa x x x
67. 233 Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit x x x
68. 236 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement x x x x
69. 238 Nhổ răng sữa x x x x
70. 239 Nhổ chân răng sữa x x x x
71. 240 Chích Apxe lợi trẻ em x x x x
72. 241 Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) x x x x
B. HÀM MẶT
73. 301 Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt x x x x
A.RĂNG
74. 6 Phẫu thuật cấy ghép Implant x x
75. 14 Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant x x
76. 85 Chụp sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant x x
77. 86 Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant x x
78. 87 Chụp sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít trên Implant x x
79. 88 Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant x x
80. 89 Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant x x
81. 90 Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant x x
82. 91 Chụp sứ kim loại quý gắn bằng cement trên Implant x x
83. 92 Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant x x
84. 134 Hàm khung Titanium x x

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *